Anbefalte øktmodeller
Klikk på ikonene under for å se idrettsspesifikke øktmodeller spesielt rettet mot unge utøvere (15/16 år). Øktmodellene er utarbeidet i samråd med de respektive særforbundene.
Olympiatoppens intensitetsskala for unge utøvere består av fire intensitetsnivåer. Ønsker du å bytte til Olympiatoppens intensitetsskala for eliteutøvere, finner du den her.
For en større innsikt i bruk og forståelse av Olympiatoppen sin intensitetsskala (både elite og ung) anbefales det å lese mer omfattende informasjon her ().
I menyen under velger du hvilke verktøy du vil ha med i skalaen. Mer informasjon om de ulike verktøyene finner du ved å trykke på .
I tillegg til de ferdig utfylte verktøyene i intensitetsskalaen er det mulig å legge inn verdier for inntil tre ytre verktøy; effekt, fart og rundetid. Trykk på for å komme til menyen hvor du legger inn verdiene for det aktuelle verktøyet.
Begynn med å legge inn din maksimale hjertefrekvens (HF maks) for å få regnet ut verdier for hjertefrekvens i de ulike intensitetsnivåene.
HF maks
Verktøy

Rolig
Typisk treningsmetode
Langkjøring
RPE 1-10
1 - 3
Beskrivelse
Lett
Hjertefrekvens
123 - 164
Pustefrekvens
Lett
Pust
Kan prate uanstrengt
Typisk draglengde
Kontinuerlig
Moderat
Typisk treningsmetode
Lange drag
RPE 1-10
4 - 6
Beskrivelse
Behagelig anstrengende
Hjertefrekvens
165 - 184
Pustefrekvens
Moderat
Pust
Kan si korte setninger
Typisk draglengde
Opp til 15 min
Hardt
Typisk treningsmetode
Korte drag
RPE 1-10
7 - 10
Beskrivelse
Anstrengende / svært anstrengende
Hjertefrekvens
185 - 205
Pustefrekvens
Rask
Pust
Kan si noen ord eller svært korte setninger
Typisk draglengde
Opp til 5 min
Hurtighet
Typisk treningsmetode
Sprint
Beskrivelse
Maks mobilisering
Typisk draglengde
5 - 15 sek

RPE 1-10
RPE står for rating of perceived exertion, og er et mål på den opplevde anstrengelse under økten. RPE 1-10 går fra 1 (ekstremt lett) til 10 (maksimal anstrengelse).
Hjertefrekvens
I-skalaens verdier for hjertefrekvens er gitt i prosent av maksimal hjertefrekvens (HF maks). Basert på verdien du legger inn for maksimal hjertefrekvens og prosentverdiene, regnes det ut verdier for hjertefrekvens (pulsslag per minutt) for de ulike sonene.
Pust og pustefrekvens
Hvor raskt du puster og hvor lett det er å snakke kan være et godt styringsverktøy for intensitet. Pust og pustefrekvens er spesielt nyttig på intervalløkter med kort draglengde hvor puls ofte kan være underestimert og misvisende.
Effekt
Her kan du legge inn tekst eller verdier for effekt (watt) i de ulike intensitetssonene.
Rolig
Moderat
Hardt
Hurtighet
Fart
Her kan du legge inn tekst eller verdier for fart (tempo/hastighet) i de ulike intensitetssonene.
Rolig
Moderat
Hardt
Hurtighet
Rundetid
Her kan du legge inn tekst eller verdier for rundetid i de ulike intensitetssonene.
Rolig
Moderat
Hardt
Hurtighet

Har du spørsmål vedrørende Olympiatoppens intensitetesskala, eller til innholdet på denne siden, kan du kontakte arbeidsgruppen:
Sondre Skarli, prosjektansvarlig og fagkonsulent ved avdeling for utholdenhet
Ida Svendsen, fagkonsulent ved avdeling for utholdenhet
Gøran Paulsen, fagkonsulent ved avdeling for styrke
Fredrik Mentzoni, fagkonsulent ved avdeling for teknologi
Thomas Losnegard, fagansvarlig ved avdeling for utholdenhet
Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss på Olympiatoppen.no
Sist oppdatert: 2022-11-08