Anbefalte øktmodeller
Klikk på ikonene under for å se idrettsspesifikke øktmodeller for eliteutøvere. Øktmodellene er utarbeidet i samråd med de respektive særforbundene.
Langrenn
Orientering
Padling
Roing
Skøyter
Svømming
Sykkel
Olympiatoppens intensitetsskala består av åtte intensitetssoner (I-1 til I-8). For en større innsikt i bruk og forståelse av Olympiatoppen sin intensitetsskala anbefales det å lese mer omfattende informasjon her (). En forenklet utgave av skalaen spesielt rettet mot unge utøvere finnes her.
I menyen under velger du hvilke verktøy du vil ha med i skalaen. Mer informasjon om de ulike verktøyene finner du ved å trykke på . I tillegg til de ferdig utfylte verktøyene i intensitetsskalaen er det mulig å legge inn verdier for laktat, effekt, fart, rundetid og frekvens, i tillegg til fem planleggingsverktøy. Trykk på for å komme til menyen hvor du legger inn verdiene for det aktuelle verktøyet.
Begynn med å legge inn din maksimale hjertefrekvens (HF maks) for å få regnet ut verdier for hjertefrekvens i de ulike intensitetssonene.
HF maks
Indre verktøy
RPE
Ytre verktøy
Planleggingsverktøy

Intensitetssone 1
RPE Borg (6-20)
< 11
RPE beskrivelse
Veldig lett
Hjertefrekvens
107 - 140
Ventilasjon / pust
Kan prate uanstrengt
Intensitetssone 2
RPE Borg (6-20)
< 13
RPE beskrivelse
Nokså lett
Hjertefrekvens
141 - 159
Ventilasjon / pust
Kan si lengre setninger relativt uanstrengt.
Intensitetssone 3
RPE Borg (6-20)
13 - 14
RPE beskrivelse
Behagelig anstrengende
Hjertefrekvens
160 - 169
Ventilasjon / pust
Kan si korte setninger.
Intensitetssone 4
RPE Borg (6-20)
15 - 16
RPE beskrivelse
Anstrengende
Hjertefrekvens
170 - 179
Ventilasjon / pust
Kan si noen ord eller svært korte setninger
Intensitetssone 5
RPE Borg (6-20)
17 - 20
RPE beskrivelse
Veldig anstrengende
Hjertefrekvens
180 - 195
Ventilasjon / pust
Kan kun si et ord eller to om gangen, samtidig som man puster tungt.
Intensitetssone 6
RPE Borg (6-20)
19 - 20
RPE beskrivelse
Veldig, veldig anstrengende
Ventilasjon / pust
Kan kun si korte ord, samtidig som man hiver etter pusten.
Intensitetssone 7
RPE Borg (6-20)
20
RPE beskrivelse
Veldig, veldig anstrengende
Intensitetssone 8

RPE
RPE står for rating of perceived exertion, og er et mål på den opplevde anstrengelse under økten. To ulike skalaer kan benyttes for å måle dette:
  • RPE CR10: CR10-skalaen går fra 0 (ingen anstrengelse) til 10 (maksimal anstrengelse).
  • RPE Borg: Borg-skalaen går fra 6 (ingen anstrengelse) til 20 (maksimal anstrengelse).
I tillegg kan RPE uttrykkes med ord for grad av anstrengelse; RPE forklaring.
Hjertefrekvens
I-skalaens verdier for hjertefrekvens er gitt i prosent av maksimal hjertefrekvens (HF maks). Basert på verdien du legger inn for maksimal hjertefrekvens og prosentverdiene, regnes det ut verdier for hjertefrekvens (pulsslag per minutt) for de ulike sonene.
Laktat
Laktat måles oftest som laktatkonsentrasjonen i kapillærblod, tatt fra fingertupp eller øreflipp. Vanlige måleinstrumenter er Biosen eller en håndholdt analysator, som Pro, Pro2, Plus, eller Scout.
Tallene som presenteres her baseres på data fra 160 utholdenhetsutøvere på elitenivå som løper eller sykler. Laktatverdiene i de ulike sonene tar utgangspunkt i gjennomsnittet +/- ett standardavvik, og viser det typiske området de fleste utøvere på høyt nivå vil havne innenfor. Det er viktig å understreke at variasjon mellom utøvere er relativt stor, slik at du alltid må bruke dine egne verdier og at tallene presentert her kun er veiledende. Gjør primært sammenlikninger av laktatverdier mellom like økter med samme bevegelsesform; og vær varsom med sammenlikner av laktatverdier på tvers av bevegelsesformer, f.eks. staking (langrenn) vs. løping.
Over I-3, vil laktatkonsentrasjon som regel ikke være et godt mål på intensitet, bl.a. grunnet usikkerhet i målingsinstrumentene og stor biologisk variasjon i verdiene. Det vil derfor kreve stor grad av erfaring for bruk av laktat ved høy intensitet.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Ventilasjon / pust
Hvor raskt du puster og hvor lett det er å snakke kan være et godt styringsverktøy for intensitet. Pust og pustefrekvens er spesielt nyttig på intervalløkter med kort draglengde, der puls og laktat ofte kan være underestimert for arbeidet og misvisende.
Effekt
Her kan du legge inn tekst eller verdier for effekt (watt) i de ulike intensitetssonene.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Fart
Her kan du legge inn tekst eller verdier for fart (tempo/hastighet) i de ulike intensitetssonene.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Rundetid
Her kan du legge inn tekst eller verdier for rundetid i de ulike intensitetssonene.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Frekvens
Her kan du legge inn verdier for frekvens i de ulike intensitetssonene.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Varighet (utvikling)
Cirka effektiv varighet på økten som er nødvendig for å utvikle kapasitet i den gitte sonen.
Dette må sees i lys av treningsstatus, bevegelsesform og hensikten med økten/perioden.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Varighet (vedlikehold)
Cirka effektiv varighet på økten som er nødvendig for å vedlikeholde kapasitet i den gitte sonen.
Dette må sees i lys av treningsstatus, bevegelsesform og hensikten med økten/perioden.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Typisk draglengde
Cirka varighet/lengde på drag som er nødvendig for å vedlikeholde kapasitet i den gitte sonen.
Dette må sees i lys av treningsstatus, bevegelsesform og hensikten med økten/perioden.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Pausevarighet
Cirka varighet/lengde på pauser som er nødvendig for å utvikle kapasitet i den gitte sonen.
Dette må sees i lys av treningsstatus, bevegelsesform og hensikten med økten/perioden.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
Tid til utmattelse
Cirka maksimal tid du kan klare å jobbe kontinuerlig i den gitte sonen.
Dette vil variere stort ut i fra blant annet treningsstatus og bevegelsesform.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

Har du spørsmål vedrørende Olympiatoppens intensitetesskala, eller til innholdet på denne siden, kan du kontakte arbeidsgruppen:
Sondre Skarli, prosjektansvarlig og fagkonsulent ved avdeling for utholdenhet
Ida Svendsen, fagkonsulent ved avdeling for utholdenhet
Gøran Paulsen, fagkonsulent ved avdeling for styrke
Fredrik Mentzoni, fagkonsulent ved avdeling for teknologi
Thomas Losnegard, fagansvarlig ved avdeling for utholdenhet
Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss på Olympiatoppen.no
Sist oppdatert: 2023-09-27